OAO..?!?! Sa-Saga, don’t point that to Kanon.. ._.